Jdi na obsah Jdi na menu
 


Psychologie Duchu

13. 11. 2006

Jestli-že překročíme práh smrti, pak duch zesnulé osoby opět disponuje stejnými charakteristickými rysy chování a není to pouze nepředvídatelný duch bez osobnosti, inteligence...

Podstata přirozené reality je založena na našem vnímání této reality. Domníváme se, že naše prostředí je založeno na našem porozumnění této skutečnosti. Našich pět smyslů formuje tuto skutečnost: zrak, sluch, chuť, čich a hmat. Jestli-že nevidíme, hmat či sluch obvykle nevnímáme jako nereálný.

Ezoterický pohled naznačuje, že vesmír není nic jiného než energie ve specifickém poměru a na specifické vibrační frekvenci. Tento ezoterický pohled na skutečnost je v podstatě základem pro porozumnění metafyzických duchovních sfér. Během života se u člověka projevují charakteristické rysy chování, jako je osobnost, inteligence a emoce.

Jestli-že překročíme práh smrti, pak duch zesnulé osoby opět disponuje stejnými charakteristickými rysy chování a není to pouze nepředvídatelný duch bez osobnosti, inteligence, či emocí. Jestli-že tato zesnulá osoba byla šťastná v pozemském životě, bude šťastná i jako duch. Naopak, jestli-že byla zlá za života, ponechá si tyto dispozice i po smrti a chová se stejným způsobem.

Co jsem chtěl naznačit je to, že duch zesnulé osoby není jednoduchý, nepředvídatelný duch, postrádající lidské vlastnosti. Tito duchové nejsou stvořeni jen tak, ale je to přeměněná, nebo vyvinutá životní forma, která z neznámých důvodů (hlavně k rozsáhlé převaze populace) si vybrala setrvávat na Zemi jako duchové. My, jakožto lovci duchů, předkládáme typické důvody, proč duchové zůstávají na povrchu zemském, ale víme to určitě? Jak můžeme rozumnět jejich pohnutkám, když už selháváme na začátku, snažíc se pochopit tento úžasný a ohromující transformační proces, kterým procházejí?

Naše duše znázorňuje spirituální podstatu našeho fyzického života. Co kdyby se naše duše stala vyvinutým lidským duchem? Tak proč je to tak důležité? Lovci duchů by měli být paranormální poradci, ne krotitelé duchů. Termín krotitel duchů odkazuje na osobu, která předvádí odstranění (či uvěznění) ducha, bez ohledu a bez obav o samotné duchy. Toto je nadřazené odsouzení těchto duchů jako zlých a jejich úkol je zbavit Zemi zla. Tento upjatý postoj je stejný jako měli Evropané, když přijeli do Ameriky a mysleli si, že to byl jejich Bůh, který jim dal právo zbavit Zemi Indiánů. Bohužel, tito Evropané pociťovali, že Indiáni jsou divoši a pohané a zaslouží si smrt. Tito domorodci se stali obětmi nepochopení bílých mužů jejich kultuře...